Adviesraad Sociaal Domein

Midden-Delfland

Transities in het sociaal domein

In 2015 vond de transitie van het sociaal domein plaats en zijn er veel taken, die eerst onder het rijk vielen, naar gemeenten gegaan. Er moest ook bezuinigd worden waardoor de gemeenten deze taken met minder geld moesten gaan uitvoeren. Dit jaar werd bekend dat veel gemeenten, zoals ze het zelf benoemen, “binnen het budget zijn gebleven” wat betreft het sociaal domein.

De vraag die dan opkomt is: “is dat geld op de plank blijven liggen omdat er minder zorg is aangevraagd of zijn gemeenten in het kader van de bezuinigingen veel strenger geweest bij de beoordeling van aanvragen en krijgen mensen dus minder zorg dan ze nodig hebben?”

Voor PGB budgethouders gold 2015 als overgangsjaar; in principe zouden zij nog niets van de wetswijziging moeten merken en zouden zij in de loop van het jaar beoordeeld worden door de gemeente waarin zij woonachtig zijn.
Het kan niemand ontgaan zijn dat het PGB in de laatste jaren vaak negatief in het nieuws is geweest, omdat er mee zou zijn gefraudeerd. Vorig jaar, toen de administratie van het PGB via het trekkingsrecht door de SVB uitbetaald ging worden, liep de afhandeling verre van vlekkeloos. De mensen werden er soms moedeloos van, hulpverleners werden niet uitbetaald en de budgethouders kregen aanmaningen.
Het PGB is een goed instrument als maatwerk nodig is en bevordert de zelfredzaamheid van mensen. Hoewel in de Jeugdwet en de nieuwe WMO gemeenten beleidsvrijheid hebben gekregen om lokaal PGB-beleid te ontwikkelen, blijft het belangrijk dat hun ingezetenen voor de zorg die zij nodig hebben een beroep kunnen doen op zorg in natura of op een PGB.

De Adviesraad Sociaal Domein Midden Delfland, die het beleid van de gemeente nauwlettend volgt, is benieuwd hoe het in onze gemeente loopt met toekenning van zorg, zowel de zorg in natura (ZIN) als door het verstrekken van PGB’s. Krijgen mensen die om zorg vragen deze ook daadwerkelijk (als ZIN of door toekenning van een PGB)? Hoe lastig is het voor onze ingezetenen, als ze aangeven de zorg niet in natura te willen krijgen maar zelf zorg te willen inkopen met een PGB, om een PGB te krijgen?

Wilt u na het lezen van dit artikel reageren? 
We horen graag van u.

Stuur uw reactie naar de secretaris via   secretaris '@' adviesraad-sdmd.nl

13 augustus 2016
Marion Lamens

Tweets van de Adviesraad

Copyright © 2020. Alle rechten voorbehouden.