Adviesraad Sociaal Domein

Midden-Delfland

Welke onderwerpen worden er zoal besproken en van advies gediend door de  Adviesraad Sociaal Domein Midden-Delfland ?

Gesproken wordt bijvoorbeeld over participatie van jongeren, plan van aanpak van statushouders, raadsbrief over de kinderombudsman, diverse verordeningen en beleidsregels en tal van andere interessante onderwerpen het sociaal domein betreffend.

Midden-Delfland werkt ten aanzien van veel onderwerpen samen met omliggende gemeenten.

Zo hebben we in februari  (2016) uitvoerig gesproken over doelgroepenvervoer, omdat er ten behoeve van de regio Haaglanden (exclusief Den Haag) een implementatieplan doelgroepenvervoer Haaglanden is opgesteld. Aangezien ook Midden-Delfland hieronder valt, is de Adviesraad Sociaal Domein Midden-Delfland  (ASD-Midden-Delfland) door het College van B&W gevraagd hierover advies uit te brengen.

Wat wordt bedoeld met doelgroepenvervoer? 
U kent al die “busjes” en regiotaxi’s wel die door de dorpen rijden, waarvan je soms denkt : kan dat niet efficiënter? 
De gemeenten waren al verantwoordelijk voor WMO-vervoer, leerlingenvervoer en vervoer van en naar sociale werkvoorzieningen; met ingang van 2015 zijn de gemeenten ook verantwoordelijk geworden voor het vervoer van en naar dagbesteding en vervoer vallend onder de Participatiewet.

Vervoer vallend onder de Participatiewet behoeft wellicht wat uitleg. 
De Participatiewet wil zeggen dat iedereen die kan werken, maar daarbij ondersteuning nodig heeft, sinds 1 januari 2015 onder deze wet valt. De wet is er om zoveel mogelijk mensen met en zonder arbeidsbeperking werk te laten vinden. 
Om de kosten van dit vervoer financieel beheersbaar te houden gaan de Haaglanden-gemeenten onderzoek doen naar mogelijkheden om een en ander efficiënter te regelen. 
Logische oplossingen zijn er nu ook al te verzinnen, zoals bijvoorbeeld de zelfredzaamheid vergroten van inwoners door gebruikmaken van openbaar vervoer, in eerste instantie met iemand naast hem/haar, om als het kan, later zelfstandig te reizen. 
Een ander idee om het groepsvervoer goedkoper te maken zou het samenvoegen van doelgroepen kunnen zijn en/of aanvangstijden van bijvoorbeeld dagbesteding flexibeler te maken zodat er ook later gestart kan worden en de spitstijd vermeden wordt. 
Wij vinden dat bij alle mogelijkheden de cliënt altijd centraal moet staan, het vervoer veilig moet zijn en er keuzevrijheid voor de gebruiker blijft.


Ineke Bezemer   Trudi SchotelTweets van de Adviesraad

Copyright © 2020. Alle rechten voorbehouden.