Adviesraad Sociaal Domein

Midden-Delfland

2015 was ons, de Adviesraad Sociaal Domein Midden-Delfland, het jaar wel.

Voor de goede orde, de Adviesraad is door de gemeente ingesteld om geadviseerd te worden over alle wettelijke zorg maatregelen die voor uitvoering naar de gemeentes zijn over geheveld. 

Zoals u wellicht weet, heeft het kabinet Rutte met instemming van de Tweede Kamer besloten, dat veel zorgvoorzieningen in het vervolg moeten worden uitgevoerd door de gemeentes. Jeugdzorg, werk en inkomen, zorg aan langdurig zieken, participatiewet en de wet maatschappelijke ondersteuning en alles wat daaraan vast zit, liggen nu m.b.t. de uitvoering op het bordje van ook onze gemeente Midden-Delfland.

2015 was voor de Adviesraad een druk jaar van studeren en adviseren over talrijke verordeningen, die nodig zijn om op alle terreinen van de zorg cliënten zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Het doet de Adviesraad goed te mogen constateren, dat ambtenaren en het College uiterst tevreden zijn over de adviezen, die door de Adviesraad op alle terreinen van de zorg zijn uitgebracht. Dit betekende, dat in de gemeenteraad geen zware discussies meer moesten worden gehouden onder erkenning dat het voorwerk eigenlijk al was gedaan door de Adviesraad.

Met deze constatering ging de Adviesraad vol goede moed het nieuwe jaar 2016 in. Neemt niet weg, dat node afscheid werd genomen van twee leden, die mede van enorme betekenis zijn geweest bij de beoordeling van alle adviesaanvragen. Het zijn Margo Eijgenraam en Paula van Schie, die beiden vanaf de instelling van de Adviesraad met hart en ziel hebben meegedraaid. Twee zeer inspirerende vrouwen die wisten, weten waar zij over praten als het gaat op welke wijze de zorg onbezorgd bij de cliënten moet worden aangeboden. Bij hun afscheid wilde voorzitter Cees Harteveld dat ook wel laten weten aan Margo en Paula in hun laatste vergadering.

Met het vertrek van Margo en Paula viel er geen gat in de bezetting van de Adviesraad. Twee vrouwen meldden zich na lezing van de oproepadvertentie. Henriëtte Meijer en Marion Lamens, beiden uit Den Hoorn, werden met instemming van het College door de Adviesraad  benoemd. “Welkom Henriëtte en Marion”,  liet voorzitter Cees weten.

De Adviesraad weet nog niet hoe 2016 m.b.t. de adviesaanvragen eruit zal zien. Neemt niet weg, dat er ook met de uitvoering van de nieuwe zorgwetten veel zaken geëvalueerd zullen moeten worden, waarbij de adviezen van de Adviesraad onmisbaar zullen zijn. Op vele terreinen van de zorguitvoering vallen er stevige gaten en komen cliënten in de knel. 

Binnen Midden-Delfland vallen veel zorgaanvragen te voorzien. Echter, ook in de financiering heeft dit Rutte-kabinet stevig gesneden en ook gesaneerd in de voorzieningen. Komt allemaal op de nek terecht van de gemeentes. In Midden-Delfland is het e.e.a. nog te overzien en vallen er geen echt grote gaten die gedicht moeten worden. In ieder geval wil de Adviesraad in het najaar een evaluatiemoment met partijen die bij de uitvoering van de zorg
betrokken zijn, om te zien of we in Midden-Delfland de zorgtrein inderdaad op de rail hebben staan. Als er wissels moeten worden omgezet, dan zal de Adviesraad niet schromen om ongevraagd te adviseren.

Bonus animus in mala re dimidium est mali.
Goede denkwijze in een slechte zaak is een half kwaad.
Cees van der Meer lid Adviesraad.

 

Tweets van de Adviesraad

Copyright © 2020. Alle rechten voorbehouden.