Adviesraad Sociaal Domein

Midden-Delfland

Berichten van de Adviesraad Sociaal Domein Midden-Delfland

Adviesraad Sociaal Domein overlegt met wethouders Horlings en Renzen
In de gemeente Midden-Delfland is een Adviesraad Sociaal Domein actief. Deze raad adviseert het college van Burgemeester en Wethouders over het beleid rond de WMO, de Jeugdwet en de Participatiewet. Meestal wordt advies gegeven op verzoek van het college. Soms wordt ook ongevraagd advies gegeven, als de adviesraad dat nodig acht.

Lees meer: Adviesraad Sociaal Domein overlegt met...

De afgelopen periode hebben wij ons als adviesraad ingezet voor een goed privacybeleid binnen de gemeente. Voorafgaand aan de transitie werd de zorg voornamelijk geregeld door organisaties, los van de gemeente. Als burger mocht u er toen vanuit gaan dat uw privacygevoelige informatie binnen de muren van die organisaties bleef.

Lees meer: Privacy in de kantoortuin

Transities in het sociaal domein

In 2015 vond de transitie van het sociaal domein plaats en zijn er veel taken, die eerst onder het rijk vielen, naar gemeenten gegaan. Er moest ook bezuinigd worden waardoor de gemeenten deze taken met minder geld moesten gaan uitvoeren. Dit jaar werd bekend dat veel gemeenten, zoals ze het zelf benoemen, “binnen het budget zijn gebleven” wat betreft het sociaal domein.

Lees meer: PGB of Zorg In Natura  (ZIN)?

Zoals u wellicht weet, verwacht de Gemeente Midden-Delfland, net zoals alle andere gemeenten, binnenkort een aantal nieuwe inwoners, die erkend zijn als nieuwe bewoners van Nederland. De gemeente Midden-Delfland heeft in het kader van het beleid in het Sociale Domein al aangegeven, dat naar behoefte maatschappelijke begeleiding zal worden ingezet en er inspanningen zullen worden verricht om hen aan een baan te helpen, als ze deze nog niet hebben.

Lees meer: Participatie van nieuwe inwoners

Welke onderwerpen worden er zoal besproken en van advies gediend door de  Adviesraad Sociaal Domein Midden-Delfland ?

Gesproken wordt bijvoorbeeld over participatie van jongeren, plan van aanpak van statushouders, raadsbrief over de kinderombudsman, diverse verordeningen en beleidsregels en tal van andere interessante onderwerpen het sociaal domein betreffend.

Lees meer: De Adviesraad weer volop in actie

Tweets van de Adviesraad

Copyright © 2020. Alle rechten voorbehouden.