Adviesraad Sociaal Domein

Midden-Delfland

voor de 5e vergadering van 2019 van de ASD Midden-Delfland  te houden op woensdag 11 december 2019

Tijd:         19.30  – 22:00 uur
Plaats:     Gemeentehuis (kantine), Anna van Raesfeldstraat  37 te Schipluiden

 1. Opening van de vergadering en vaststelling van de agenda

 2. Te verwachten Adviesaanvragen
  Normenkader Q1 2020
  Nota armoedebeleid ?

 3. Mededelingen uit het domein (vast agendapunt)
  Ontwikkelingen Jeugdhulp (systeemwijziging en rechtsgang H10 verband)
  Gesprek over MT met de wethouder op 18 november 2019
  Verslag Bestuurlijk Overleg 20 november 2019
  Vz- overleg Haaglanden

 4. Verslag van de vergadering dd. 16-10-2019 (Dropbox agendastukken 2019)

 5. Begroting 2020

 6. Samenstelling ASD-MD

 7. Wat verder ter tafel komt/rondvraag

 8. Vaststellen volgende vergadering
  Concept vergaderschema 2020 (Dropbox agendastukken 2020)

 9. Sluiting

 

 

 

Tweets van de Adviesraad

Copyright © 2020. Alle rechten voorbehouden.