Adviesraad Sociaal Domein

Midden-Delfland

voor de 8e vergadering van 2018 van de ASD Midden-Delfland  te houden op woensdag 12 december 2018

Tijd:         19.30  – 22:00 uur
Plaats:     Gemeentehuis (kantine), Anna van Raesfeldstraat  37 te Schipluiden

 1. Opening van de vergadering en vaststelling van de agenda

 2. A. Kennismaking met wethouders Wendy Renzen en Hans Horlings
  B. Adviesaanvraag beleidsregels WMO 2019 (A045) zie email 29-11-18

 3. Mededelingen uit het domein (vast agendapunt)

 4. Verslag van de vergadering dd. 14-11-2018 (Dropbox)

 5. Begroting 2019(bijlage of Dropbox)

 6. Vergaderschema 2019(bijlage of Dropbox)

 7. Samenstelling ASD-MD 

 8. Wat verder ter tafel komt/rondvraag

 9. Vaststellen volgende vergadering 

 10. Sluiting.

 

Tweets van de Adviesraad

Copyright © 2020. Alle rechten voorbehouden.