Adviesraad Sociaal Domein

Midden-Delfland

voor de 6e vergadering van 2018 van de ASD Midden-Delfland  te houden op woensdag 19 september 2018

Tijd:         19.30  – 22:00 uur
Plaats:     Gemeentehuis (kantine), Anna van Raesfeldstraat  37 te Schipluiden

 1. Opening van de vergadering en vaststelling van de agenda

 2. Toelichting op de voortgang van de uitvoering participatiewet, door Erna van den Brink, gemeente Midden-Delfland
  Toelichting op de wijzigingen in de verordening WMO door Martin van Wanrooij (Dropbox en mail 12/9)

 3. Mededelingen uit het domein (vast agendapunt)
  Informatie over bestuurlijk overleg van 12 september jl.
  Ledenraadpleging koepel 26 september Eindhoven (mail Cor 3/9)

 4. Verslag van de vergadering dd. 11-07-2018 (Dropbox)

 5. Samenstelling ASD-MD 
  Werving nieuwe leden

 6. Wat verder ter tafel komt/rondvraag

 7. Vaststellen volgende vergadering 

 8. Sluiting.

Tweets van de Adviesraad

Copyright © 2020. Alle rechten voorbehouden.