Adviesraad Sociaal Domein

Midden-Delfland

voor de 5e vergadering van 2018 van de ASD Midden-Delfland  te houden op woensdag 11 juli 2018

Tijd:         19.00  – 21.30 uur
Plaats:     Gemeentehuis (kantine), Anna van Raesfeldstraat  37 te Schipluiden

 1. Opening van de vergadering en vaststelling van de agenda

 2. Bespreking nieuwe concept beleidsregels : (zie email van 3/7 wordt tevens per  post verzonden aan ieder)  
  Beleidsregels bijzondere bijstand, deze worden vanaf 19:00 uur toegelicht door Timon Stelpstra van de gemeente MD die ze heeft opgesteld. 
  Beleidsregels beschut werk; 
  Beleidsregels bestuurlijke boete

 3. Mededelingen uit het domein (vast agendapunt)
  Ledenraadpleging koepel september (mail Cees 29/6)
  Cursus nieuwe leden ASD door koepel

 4. Verslag van de vergadering dd. 11-04-2018 en 16-05-2018 (Dropbox)

 5. Samenstelling ASD-MD 
  a. Vacatures

 6. Wat verder ter tafel komt/rondvraag

 7. Vaststellen volgende vergadering 

 8. Sluiting.

 

Tweets van de Adviesraad

Copyright © 2020. Alle rechten voorbehouden.