Adviesraad Sociaal Domein

Midden-Delfland

voor de 4e vergadering van 2018 van de ASD Midden-Delfland  te houden op woensdag 16 mei 2018

Tijd:         19.30  – 22.00 uur
Plaats:     Gemeentehuis (kantine), Anna van Raesfeldstraat  37 te Schipluiden

 1. Opening van de vergadering en vaststelling van de agenda
 2. Toelichting en behandeling
  1. Toelichting en gelegenheid tot vragen stellen inzake adviesaanvraag A038 beleidsregels WMO 2018(documenten eerder toegezonden)
   De toelichting zal gegeven worden door Martin van Wanrooij, beleidsmedewerker gemeente Midden-Delfland
  2. Behandeling adviesaanvraag A038 beleidsregels WMO 2018
 3. Mededelingen uit het domein (vast agendapunt)
  Vervolg AVG wetgeving (algemene verordening gegevensbescherming):
  vaststellen privacyverklaring ASD-MD
 4. Verslag van de vergadering dd. 11-04-2018 (Dropbox)
 5. Samenstelling ASD-MD
  1. vacatures
  2. herbenoemingen per 1 juli 2018
 6. Wat verder ter tafel komt/rondvraag
 7. Vaststellen volgende vergadering
 8. Sluiting.Sluiting..

 

 

Tweets van de Adviesraad

Copyright © 2020. Alle rechten voorbehouden.