Adviesraad Sociaal Domein

Midden-Delfland

voor de 3e vergadering van 2018 van de ASD Midden-Delfland  te houden op woensdag 11 april 2018

Tijd:         19.30  – 22.00 uur
Plaats:     Gemeentehuis (kantine), Anna van Raesfeldstraat  37 te Schipluiden

 1. Opening van de vergadering en vaststelling van de agenda
 2. Presentatie over de werking van het Persoonsgebonden Budget
  de presentatie zal gegeven worden door voorlichter Hans van der Knijff van Per Saldo.
 3. Mededelingen uit het domein (vast agendapunt)
  Vervolg AVG wetgeving (algemene verordening gegevensbescherming)
 4. Verslag van de vergadering dd. 14-03-2018 (Dropbox)
 5. Samenstelling ASD-MD
 6. Wat verder ter tafel komt/rondvraag
 7. Vaststellen volgende vergadering
 8. Sluiting..

Het volgende bestuurlijk overleg zal plaatsvinden op woensdag 16 mei

 

 

 


 

 

Tweets van de Adviesraad

Copyright © 2020. Alle rechten voorbehouden.