Adviesraad Sociaal Domein

Midden-Delfland

voor de 2e vergadering van 2018 van de ASD Midden-Delfland  te houden op woensdag 14 maart 2018

Tijd:         19.30  – 22.00 uur
Plaats:     Gemeentehuis (kantine), Anna van Raesfeldstraat  37 te Schipluiden

 1. Opening van de vergadering en vaststelling van de agenda
 2. Adviesaanvraag inzake Beleidsregels Jeugdhulp 2018 (zie Dropbox)
  Gelegenheid om vragen te stellen aan Myriam van Dijk, beleidsmedewerker gemeente Midden-Delfland.
 3. Mededelingen uit het domein (vast agendapunt)
  AVG wetgeving (algemene verordening gegevensbescherming) zie mail SWMD
 4. Verslag van de vergadering dd. 14-02-2018 (bijl)
 5. Begroting/ jaarverslag 2017
  bevindingen kascommissie boekhouding
 6. Samenstelling ASD-MD
 7. Wat verder ter tafel komt/rondvraag
 8. Volgende vergadering 11 april 2018
 9. Sluiting.

Het volgende bestuurlijk overleg zal plaatsvinden op woensdag 16 mei

 

 

 


 

 

Tweets van de Adviesraad

Copyright © 2020. Alle rechten voorbehouden.