Adviesraad Sociaal Domein

Midden-Delfland

voor de 1e vergadering van 2018 van de ASD Midden-Delfland  te houden op woensdag 14 februari 2018

Tijd:         19.30  – 22.00 uur
Plaats:     Gemeentehuis (kantine), Anna van Raesfeldstraat  37 te Schipluiden

 1. Opening van de vergadering en vaststelling van de agenda
 2. Kennismaking met nieuwe leden van de raad
 3. Mededelingen uit het domein (vast agendapunt)
  Uitgangspunten inkoopstrategie 20-24 concept zie mail Cees 24-01
  Uitvoeringsplan maatschappelijke opvang en beschermd wonen (zie dropbox)
 4. Verslag van de vergadering dd. 22-11-2017 (bijl)
 5. Begroting/ jaarverslag 2017
  1. Begroting 2018 (zie bijlage)
  2. Jaarrekening 2017(zie bijlage)
  3. Concept Jaarverslag 2017(zie bijlage)
  4. Werkplan 2018(zie bijlage)
 6. Reactie van college op advies 035 (zie dropbox)
 7. Samenstelling ASD-MD
 8. Wat verder ter tafel komt/rondvraag
 9. Eventuele volgende vergadering 14 maart
 10. Sluiting

 

 

 


 

 

Tweets van de Adviesraad

Copyright © 2020. Alle rechten voorbehouden.