Adviesraad Sociaal Domein

Midden-Delfland

voor de vijfentwintigste (25) vergadering van de ASD Midden-Delfland te houden op woensdag 22 november 2017

Tijd:         19.30  – 22.00 uur
Plaats:     Gemeentehuis (kantine), Anna van Raesfeldstraat  37 te Schipluiden

 1. Opening van de vergadering en vaststelling van de agenda
  20.00 uur:
 2. Overleg met de wethouder
 3. Mededelingen uit het domein (vast agendapunt)
 4. Verslag van de vergadering dd. 11-10-2017 (bijl)
 5. Verzoek om zienswijze H4 Inkoopvisie WMO –ondersteuning 2019-2022 (stukken i.u.b.)
 6. Lidmaatschap Koepel Adviesraden Sociaal Domein (bijl.)
 7. Samenstelling ASD-MD
 8. Wat verder ter tafel komt/rondvraag
 9. Eventuele volgende vergadering 20 december
 10. Sluiting.

 

 

Tweets van de Adviesraad

Copyright © 2020. Alle rechten voorbehouden.