Adviesraad Sociaal Domein

Midden-Delfland

voor de vierentwintigste (24) vergadering van de ASD Midden-Delfland te houden op woensdag 11 oktober 2017

Tijd:         19.30  – 22.00 uur
Plaats:     Gemeentehuis (kantine), Anna van Raesfeldstraat  37 te Schipluiden

 1. Opening van de vergadering en vaststelling van de agenda
 2. Mededelingen uit het domein (vast agendapunt)
 3. Verslag van de vergadering dd. 16-08-2017 (bijl)
 4. Voorstel tot aanpassing CAV Midden-Delfland (bijl i.u.b.)
 5. Actieplan versterken uitstroom uit de uitkering (bijl i.u.b.)
  (was tkn toegezonden afgesproken is hierop terug te komen)
 6. Samenstelling ASD-MD (terugkoppeling gesprek kandidaat)
 7. Vergaderschema 2018 (bijl)
 8. Wat verder ter tafel komt/rondvraag
 9. Eventuele volgende vergadering 22 november (overleg wethouder)
 10. Sluiting.

 

 

Tweets van de Adviesraad

Copyright © 2020. Alle rechten voorbehouden.