Adviesraad Sociaal Domein

Midden-Delfland

voor de drieentwintigste (23) vergadering van de ASD Midden-Delfland te houden op woensdag 16 augustus 2017

Tijd:         19.30  – 22.00 uur
Plaats:     Gemeentehuis (kantine), Anna van Raesfeldstraat  37 te Schipluiden

  1. Opening van de vergadering en vaststelling van de agenda
  2. Mededelingen uit het domein (vast agendapunt)
  3. Verslag van de vergadering dd. 14-06-2017 (bijl)
  4. Verzoek om advies Verordening WMO en Jeugd 2018 (bijl i.u.b.)
  5. Samenstelling selectiecommissie
  6. Wat verder ter tafel komt/rondvraag
  7. Eventuele volgende vergadering 13 september (reserve)
  8. Sluiting.
Tkn is toegezonden:  Actieplan versterken uitstroom uit de uitkering!

 

  

Tweets van de Adviesraad

Copyright © 2020. Alle rechten voorbehouden.