Adviesraad Sociaal Domein

Midden-Delfland

voor de tweeentwintigste (22) vergadering van de ASD Midden-Delfland te houden op woensdag 14 juni 2017

Tijd:         19.30  – 22.00 uur
Plaats:     Gemeentehuis (kantine), Anna van Raesfeldstraat  37 te Schipluiden

 1. Opening van de vergadering en vaststelling van de agenda
 2. Kennismaking met de Stichting Welzijn Midden-Delfland
  Directeur:  Nel van der Hoeven
 3. Mededelingen uit het domein (vast agendapunt)
 4. Verslag van de vergadering dd. 22-02-2017 (bijl.)
 5. Samenstelling ASD-Midden-Delfland (bijl:  rooster van aftreden)
 6. Memo betreffende adviesaanvraag beleidsplan WMO en Jeugd (bijl)
 7. Concept Werkplan 2017 (bijl)
 8. Wat verder ter tafel komt/rondvraag
 9. Eventuele volgende vergadering 12 juli (reserve)
 10. Sluiting.

 

 

 

Tweets van de Adviesraad

Copyright © 2020. Alle rechten voorbehouden.