Adviesraad Sociaal Domein

Midden-Delfland

voor de achtste (08)  vergadering van de ASD Midden-Delfland  te houden op woensdag 29 april 2015

Tijd:         19.30 - 22:00 uur
Plaats:     Gemeentehuis, Anna van Raesfeldstraat  37 te Schipluiden

 1. Opening van de vergadering en vaststelling van de agenda
 2. Verslag vergadering 11-03-2015 en extra vergadering 25-03-2015 (iub)
 3. Advies concept Beleidsregels Bijzondere Bijstand (stukken i.u.b.)
 4. Advies concept nieuwe convenant(stuk volgt)
 5. Mantelzorgbeleid (brief College 31-03-2015)
  * uitnodiging om mee te denken over de plannen SWMD en het mantelzorgbeleid in de gemeente (sessie van 2 uren)
 6. Handreiking (kinderombudsman) aan gemeenten voor een effectief  kindgericht armoedebeleid (bijl handreiking)
 7. Wat verder ter tafel komt/rondvraag
 8. Volgende vergadering  20 mei 2015?
 9. Wat verder ter tafel komt/rondvraag
 10. Sluiting.
Stuk ter info: brief College 7 april 2015, betreffende voortgang decentralisatie WMO 2015, eerste kwartaal.

 

Tweets van de Adviesraad

Copyright © 2020. Alle rechten voorbehouden.