Adviesraad Sociaal Domein

Midden-Delfland

voor de negende (09)  vergadering van de ASD Midden-Delfland  te houden op woensdag 17 juni 2015

Tijd:         19.30  – 22.00 uur
Plaats:     Gemeentehuis, Anna van Raesfeldstraat  37 te Schipluiden

 1. Opening van de vergadering en vaststelling van de agenda
 2. 19.30 uur: Gesprek met de wethouder, ambtelijk ondersteund door de heer J. Braam, naar aanleiding van het concept-convenant (versie 7-5-2015)
  1. De (kennelijk andere)rol van de ASD volgens het concept          Convenant(2e versie).
  2. Het budget voor de presentiegelden van de leden van de ASD.
  3. Beschikbare middelen in 2015 voor mantelzorgondersteuning ( € 10.000 of € 45.000  !).
  4. Uitblijven formele adviesaanvragen over de Doorontwikkeling van het MT, het Mantelzorgbeleid en het Lokaal Inkoopplan Jeugdhulp 2016
 3. 20.30 uur: Gesprek met Margreet Oddink (Dienstverlening, Voorlichting en Informatievoorziening) over ontwikkeling website Midden-Delfland (bijl) 
 4. Verslag vergadering 27 april 2015 (iub)
 5. Samenstelling Adviesraad SD-Midden-Delfland
  Aftredend per 15 november 2015
  1) Margo Eijgenraam
  2) Paula van Schie
 6. Wat verder ter tafel komt/rondvraag
 7. Volgende vergadering  8 juli 2015?
 8. Sluiting

 

Tweets van de Adviesraad

Copyright © 2020. Alle rechten voorbehouden.