Adviesraad Sociaal Domein

Midden-Delfland

EXTRA vergadering
voor de zevende (07)  vergadering van de ASD Midden-Delfland  te houden op woensdag 25 maart 2015

Tijd:         19.30 uur
Plaats:     Gemeentehuis, Anna van Raesfeldstraat  37 te Schipluiden

 1. Opening van de vergadering en vaststelling van de agenda
 2. Verzoeken om advies: Regiovisie Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
  (stukken i.u.b.)
 3. Advies over het ter visie gelegde concept huisvestingsverordening  (concept 10 februari 2015)
  (stukken i.u.b./bijl. 3a en 3b)
 4. Discussiepunt convenant 2015 (bijl. 4 en 4a)
 5. Wat verder ter tafel komt/rondvraag
 6. Volgende vergadering  15 april 2015
 7. Sluiting.

 

 

Tweets van de Adviesraad

Copyright © 2020. Alle rechten voorbehouden.