Adviesraad Sociaal Domein

Midden-Delfland

voor de zesde (06)  vergadering van de ASD Midden-Delfland  te houden op woensdag 11 maart 2015

Tijd:         19.30  – 22.00 uur
Plaats:     Gemeentehuis, Anna van Raesfeldstraat  37 te Schipluiden

 1. Opening van de vergadering en vaststelling van de agenda
 2. Verslag van de vergaderingen 07 en 14 januari (i.u.b.)
 3. Verzoeken om advies (stukken i.u.b.):
  1. concept verordening cliëntenparticipatie ASD
  2. concept re-integratieverordening participatiewet
  3. concept verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive 2015
  4. concept verordening individuele studietoeslag ASD
  5. concept handhavingverordening participatiewet, Ioaw en Ioaz
 4. Concept jaarverslag 2014 WMO-Cliëntenraad /Adviesraad-SDMD (bijl. 2e concept)
  1. instemming met het financieel jaarverslag (pagina 10)
 5. Financiën:
  1. instemming begroting 2015 (bijl)
  2. Concept Onkostenregeling ASD 2015 (bijl)
  3. Concept Reiskostenregeling ASD 2015 (bijl)
 6. Wat verder ter tafel komt/rondvraag
  1. mededelingen
 7. Eventuele vergadering  15 april 2015
 8. Sluiting.

 

Tweets van de Adviesraad

Copyright © 2020. Alle rechten voorbehouden.