Adviesraad Sociaal Domein

Midden-Delfland

voor de vijfde (05)  vergadering van de ASD Midden-Delfland  te houden op woensdag 7 januari 2015

Tijd:         19.30  – 22.00 uur
Plaats:     Gemeentehuis, Anna van Raesfeldstraat  37 te Schipluiden

Agenda

 1. Opening van de vergadering en vaststelling van de agenda
 2. Verslag van de vergadering 26-11-2014 (bijl)
  1. communicatie gemeente -> burgers   (website, berichten De Schakel enz)
 3. Verzoek om advies 9 december 2014: Concept Uitgangspuntennota, Participatiewet (stukken i.u.b.)
 4. Berekeningen PGB Midden-Delfland  (bijlagen)
 5. Beleidsregels jeugdhulp (stukken i.u.b.)
 6. Provinciaal Cliëntenplatform Jeugdhulp (bijl brief voorzitters WMO-raden Haaglanden
 7. Website Adviesraad-SDMD
 8. Wat verder ter tafel komt/rondvraag
  1. mededelingen
 9. Eventuele volgende vergadering  11 februari 2014
 10. Sluiting.

 

 

Tweets van de Adviesraad

Copyright © 2020. Alle rechten voorbehouden.