Adviesraad Sociaal Domein

Midden-Delfland

voor de vierde (04)  vergadering van de ASD Midden-Delfland  te houden op woensdag 26 november 2014

Tijd : 19:30 – 22.00 uur
Plaats : Gemeentehuis, Anna van Raesfeldstraat 37 te Schipluiden

Agenda

 1. Opening van de vergadering en vaststelling van de agenda
 2. Verslag van de vergadering 27-10-2014 (bijl)
 3. Verzoek om advies 11-12-2014: Concept Verordening tegenprestatie (stukken i.u.b.)
 4. Huishoudelijke zaken:
  1. de  wijziging van allerlei documenten vanwege de naamsverandering     (WMO-CR -> ASD) ook richting RABO en Handelsregister;
  2. het opstellen van de begroting voor 2015;
  3. het samenstellen van het Jaarverslag 2014;
  4. het eventueel invoeren van een onkostenregeling zolang er nog geen sprake is van vacatiegeld.
 5. Wat verder ter tafel komt/rondvraag
 6. Eventuele volgende vergadering  17-12-2014
 7. Sluiting.

 

 

Tweets van de Adviesraad

Copyright © 2020. Alle rechten voorbehouden.