Adviesraad Sociaal Domein

Midden-Delfland

voor de derde (03)  vergadering van de ASD Midden-Delfland  te houden op maandag  27 oktober 2014

Tijd : 19:30 – 22.00 uur
Plaats : Gemeentehuis, Anna van Raesfeldstraat 37 te Schipluiden

Agenda

  1. Opening van de vergadering en vaststelling van de agenda
  2. Verslag van de vergadering 24 -09-2014 en de vervolgvergadering op maandag 29/09 en 6/10
  3. Verzoek om advies 29/10/2014: Concept Maatregelenverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ gemeente Midden-Delfland 2015
  4. Verzoek om advies 29/10/2014: Concept Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Midden-Delfland 2015 (stukken i.u.b.)
  5. Concept-vergaderschema ASD-Midden-Delfland 2015 (bijl)
  6. Wat verder ter tafel komt/rondvraag
  7. Eventuele volgende vergadering  17-12-2014
  8. Sluiting.

 

  

Tweets van de Adviesraad

Copyright © 2020. Alle rechten voorbehouden.