Adviesraad Sociaal Domein

Midden-Delfland

voor de tweede (02)  vergadering van de ASD Midden-Delfland  te houden op woensdag 27 augustus 2014

Tijd : 19:30 – 22.00 uur
Plaats : Gemeentehuis, Anna van Raesfeldstraat 37 te Schipluiden

Agenda

  1. Opening van de vergadering en vaststelling van de agenda
  2. Verslag van de vergadering (001)van 27-08-2014 (bijl)
  3. Verzoek om advies 13/10/2014: 3D Beleidsplan Sociaal Domein Midden-Delfland , dd. 27 augustus 2014 (stukken i.u.b.)
  4. Verzoek om advies 13/10/2014: Verordeningen Wmo en Jeugd (stukken i.u.b.)
  5. Verzoek om advies 29/10/2014: Concept Maatregelenverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ gemeente Midden-Delfland 2015 (stukken i.u.b.)
  6. Verzoek om advies 29/10/2014: Concept Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Midden-Delfland 2015 (stukken i.u.b.)
  7. Vacatiegeld leden Adviesraad Sociaal Domein
  8. Wat verder ter tafel komt/rondvraag
  9. Sluiting

LET OP: DE VOLGENDE VERGADERING IS OP 29 OKTOBER 2014 

Tweets van de Adviesraad

Copyright © 2020. Alle rechten voorbehouden.