Adviesraad Sociaal Domein

Midden-Delfland

voor de eerste (01)  vergadering van de ASD Midden-Delfland  te houden op woensdag 27 augustus 2014

Tijd : 19:30 – 22.00 uur
Plaats : Gemeentehuis, Anna van Raesfeldstraat 37 te Schipluiden

Agenda

 1. Opening van de vergadering en vaststelling van de agenda
  1. kenningsmakingsronde
  2. Taakverdeling leden Adviesraad Sociaal Domein
 2. 2015 uur:
  1. informatief gesprek met de nieuwe wethouder
  2. gesprek met Cathalijn (zie mail vz dd 22-7 betreffende update stand van zaken deelgebied participatie)
 3. Verslag van de extra vergadering van 07-05-2014 (i.u.b.)
 4. Inrichting Adviesraad Sociaal Domein n.a.v. de training van Herman Eitjes (AVI)
 5. Vacatiegeld leden Adviesraad Sociaal Domein
 6. Wat verder ter tafel komt/rondvraag
 7. Volgende vergadering 24 september 2014
 8. Sluiting.

 

 

Tweets van de Adviesraad

Copyright © 2020. Alle rechten voorbehouden.