Adviesraad Sociaal Domein

Midden-Delfland

Adviezen

De adviezen van de Adviesraad Sociaal Domein Midden-Delfland
Gevraagd advies concept Beleidskader VVE
Gevraagd advies eindrapport Evaluatie resultaatsturing WMO
Gevraagd advies concept Beleidsregels Terugvordering en verhaal Participatiewet, Bbz Ioaw en Ioaz 2020
Gevraagd advies concept Beleidsregels besluit zelfstandigen Midden-Delfland 2020
Gevraagd advies over het Concept Beleidskader Jeugd 2020- 2023
Lees hier de reactie van het college op dit advies
Gevraagd advies over het Concept Normenkader ondersteuning en regie bij het huishouden
Lees hier de reactie van het college op dit advies
Gevraagd advies over aanpassingen Verordening Maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp Midden-Delfland
Gevraagd advies over het Herijkingsprogramma Doelgroepenvervoer (DGV) Haaglanden
Lees hier de reactie van het college op dit advies  + Bijlage + Bijlage A046a
Gevraagd advies Beleidsregels WMO 2019
Lees hier de reactie van het college op dit advies
Gevraagd advies Beleidsregels Participatiewet vrijlating inkomsten, giften en vergoedingen voor (im)materiële schade 2018
Lees hier de reactie van het college op dit advies + bijlage
Gevraagd advies Verordening WMO en Jeugd 2019
Lees hier de reactie van het college op dit advies + bijlage
Gevraagd advies concept Beleidsregels beschut werk gemeente Midden-Delfland 2018
Lees hier de reactie van het college op dit advies
Gevraagd advies concept Beleidsregels bestuurlijke boete Participatiewet, Ioaw en Ioaz 2018
Lees hier de reactie van het college op dit advies + bijlage
Gevraagd advies concept Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Midden-Delfland
Lees hier de reactie van het college op dit advies + bijlage
Ongevraagd advies concept notitie Inkoopstrategie Specialistische jeugdhulp H10 vanaf 2020
Lees hier de reactie van het college op dit advies
Gevraagd advies concept Beleidsregels Maatschappelijke ondersteuning 2018
Lees hier de reactie van het college op dit advies + bijlage
Gevraagd advies Beleidsregels Jeugdhulp 2018
Lees hier de reactie van het college op dit advies
Verzoek om zienswijze H4 Inkoopvisie WMO ondersteuning 2019-2022
Gevraagd advies Voorstel tot aanpassing CAV Midden-Delfland 2018
Lees hier de reactie van het college op dit advies + bijlage
Gevraagd advies concept Verordening WMO en Jeugd 2018
Lees hier de reactie van het college op dit advies + bijlage
Gevraagd advies Regeling tegemoetkoming eigen risico zorgkosten 2015-2017
Lees hier de reactie van het college op dit advies
Gevraagd advies Regionaal Beleidsplan Maatschappelijke opvang en Beschermd wonen 2017-2019
Lees hier de reactie van het college op dit advies.
Gevraagd advies Conceptnota Armoedebestrijding en Schuldhulpverlening in Midden-Delfland 2017 -2019
Lees hier de reactie van het college op dit advies.
Gevraagd advies Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Midden-Delfland 2016
Lees hier de reactie van het college op dit advies.
Ongevraagd advies Uitvoeringsprogramma Werk en Inkomen 2017-2019
Lees hier de reactie van het college op dit advies.
Gevraagd advies concept Beleidsplan Sociaal Domein 2017-201
Lees hier de reactie van het college op dit advies.
Gevraagd advies Nota Privacybeleid
Lees hier de reactie van het college op dit advies.
Gevraagd advies Lokaal Inkoopplan Jeugd 2017 en Inkoopkader WMO 2017
Gevraagd advies concept Implementatieplan doelgroepenvervoer Haaglanden
Ongevraagd advies concept Beleidsregels en concept Besluit Maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp 201
Lees hier de reactie van het college op dit advies.
Gevraagd advies beleidsregels terugvordering en verhaal Participatiewet,
Lees hier de reactie van het college op dit advies.
Gevraagd advies beleidsregels re-integratie Participatiewet 2015
Gevraagd advies beleidsregel verlagen van de bijstand in verband met de woonsituatie en inkomsten uit commerciële (onder-)verhuur Participatiewet
Ongevraagd advies organisatie jeugdhulpverlening
Lees hier de reactie van het college op dit advies.
Gevraagd advies concept Convenant Adviesraad Sociaal Domein gemeente Midden-Delfland 2015
Gevraagd advies concept Convenant Adviesraad Sociaal Domein gemeente Midden-Delfland 2015
Gevraagd advies concept Beleidsregels Bijzondere Bijstand gemeente Midden-Delfland 2015
Gevraagd advies Regiovisie Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
Zienswijze artikel 27, bijlagen I artikelen j t/m m en bijlage III concept Huisvestingsverordening Gemeente Midden-Delfland juli 2015
Gevraagd advies concept Verordening Cliëntenparticipatie Sociaal Domein Midden-Delfland 2015
Gevraagd advies concept Handhavingsverordening Participatiewet, Ioaw en Ioaz Midden-Delfland 2015
Lees hier de reactie van het college op dit advies.
Gevraagd advies Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Participatiewet Midden-Delfland 2015
Lees hier de reactie van het college op dit advies.
Gevraagd advies Verordening individuele studietoeslag Midden-Delfland 2015
Lees hier de reactie van het college op dit advies.
Gevraagd advies Re-integratieverordening Participatiewet Midden-Delfland
Lees hier de reactie van het college op dit advies.
Ongevraagd advies Beleidsregels Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp
Lees hier de reactie van het college op dit advies.
Ongevraagd advies Besluit Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp
Lees hier de reactie van het college op dit advies.
Gevraagd advies concept Uitgangspuntennota Participatiewet
Lees hier de reactie van het college op dit advies.
Gevraagd advies Concept Verordening Tegenprestatie
Lees hier de reactie van het college op dit advies.
Gevraagd advies Concept Verordening individuele inkomenstoeslag Midden-Delfland 2015
Lees hier de reactie van het college op dit advies.
Gevraagd advies Concept Maatregelenverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ Midden-Delfland 2015
Lees hier de reactie van het college op dit advies.
 
 
Powered by Phoca Download

Tweets van de Adviesraad

Copyright © 2020. Alle rechten voorbehouden.